Djupviks hamn


En informationsberättelse av en Ekstabo.

Djupviks fiskeläge är det dominerande fiskeläget i Eksta nu och har varit det sedan slutet av 1800-talet. Hur gammalt fiskeläget är vet jag inte. Det finns ett fotografi från ett avbajningstillfälle 1904 på Nordiska museet från Djupvik. På fotografiet ser man ett flertal bodar med faltak.


I Djupvik har det alltid varit mycket folk i rörelse, tidigt fanns här försäljning av olika slags förfriskningar. I början av 30-talet var det Maria och Herman Svensson som sålde kaffe, smörgåsar och läskedrycker av märken som Champis och Miss-Kiddy. Dom sålde från ett sköle som var ett tillbygge på Ajvide strandbod ut mot havet och som nu är rivet. Min mor arbetade där i mitten av 30-talet för handlaren Krusell i Sproge som drev kiosk och servering i Djupvik. Sedan har det varit ett flertal som har drivit kiosk och serveringsrörelse här.

garngård daniel

I protokoll från 28 september 1918 beslöts en utdebitering av 1 krona per fiskare (25st). Till fyrmästare antogs den förutvarande Marta Lundgren, Bopparve. Det beslöts att fyrmästaren skulle ha en ersättning av 7 kast strömming (1 kast = 4 strömmingar) av varje man. Till hamnfogde för år 1919 utsågs Hemmansägaren Anders Andersson, Burge. År 1918 Hade det varit Jakob Jakobsson, Bopparve. Man bytte hamnfogde varje år. 1920 utsågs Karl Lundgren till Hamnfogde.


År 1920 gjordes även en stor reparation vid fiskeläget, bland annat uppsättning av inseglingsmärken, reparation av brunnen, ett vattenspann, linor till lyktorna, brännare och glas till lyktorna och en protokollsbok för summa 18 kronor och 45 öre. Fyrmästare heter nu Marta Andersson.
Det var inte bara Ekstabor som var fiskare i Djupvik, det var även folk från Fröjel, Sproge, Silte och Levide. För året 1922 Blev John Petterson, Gustavs i Fröjel vald till hamnfogde.
Till fyrmästare anmälde sig Jacob Larsson, Bopparve. Fyrmästaren skulle ha 7 kast per man, dock fyrade han inte under två valar per natt. 1929 blev det 10 kast per man. 1931 valdes Hedvig Larsson, Bopparve till fyrmästare. 1934 blev det Fridolf Johansson, Tomsarve. 1935 blev det Ture Olsson, Jakobs. 1942 valdes Edvard Viberg, Prästgården. För år 1948 valdes Axel Pettersson, Bopparve och för år 1950 valdes Hugo Andersson, Burge.

Konrad Jakobsson, Tomsarve
Konrad Jakobsson, Tomsarve

1955 beslöts det att fiskarna skulle ringa till fyrmästaren om det behövdes fyras så han slapp cykla till Djupvik i onödan. Årsmötet med fiskarna vid Djupviks fiskläge 1943 beslöts det att tillsätta en kommitté på 2 man som skulle undersöka om ett eventuellt hamnbygge. Kommittén som valdes var Konrad Olofsson, Grymlings och Konrad Jakobsson, Tomsarve.