Hur ska jag tänka?

MATEMATISKA

MODELLER


Att skapa och lösa matematiska modeller:  


 1.Uppfata verklighet                                               

                         2.Formullera uppgift   


               3.Skapa matematisk uttryck  

   

     4.Lös algebraiskt eller grafiskt  

      

               5.Tolka och utvärdera resultat  

   

                            6. Upprera punkter 1-5 vid

                                                  ogiltigt resultat  

      

 7.Formulera svar.      


Copyright © All Rights Reserved